Keramika FMG je nastala u Italiji i od 1961. širi prestiž made in Italy. FMG fabrika mermera i granita pravi proizvode zamišljene da oslobode kreativnost arhitekata, dizajnera i planera nudeći veliki asortiman prirodnog kamenja pogodnog za mnoštvo različitih primena, od velikih projekata do malih stambenih dodataka. Danas, FMG nudi arhitektama i dizajnerima više od 60 sorti ploča, različitih obrada i veličina. Zahvaljujući organizaciji i strogo regularnoj reviziji svojih industrijskih procesa, celokupna proizvodna operacija FMG fabrike mermera i granita je sertifikovana u skladu sa ISO 9001 u pogledu upravljanja kvalitetom i ISO 4001 za upravljanje zaštitom životne sredine, kao i sa EU EMAS propisima.