Greenwood je deo grupe Bizeta, istorijske venecijanske firme sa decenijama iskustva u industriji plastike koja je lider u Italiji u ekstrudiranju kompozitnog drveta, sa svojom stalnom posvećenosti istraživanju i eksperimentisanju. Misija Greenwood-a je da postane tržišni i tehnološki lider u eksdtrudiranju kompozitnog drveta u Evropi. Jak osećaj da firma može postići vrednost sa proizvodom koji štiti životnu sredinu u privredi u kojoj je sigurno samo to da je nesigurnost jedini siguran izvor održive konkurentske prednosti i znanja (Nonaka I.) je princip koji je vodio Greenwood u strateškom putu ka razvoju.